Θέματα και Λύσεις στην Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών Β Λυκείου

Το βιβλίο
τράπεζα θεμάτων
προτεινόμενες λύσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ  Β? ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Η διδακτέα ? εξεταστέα ύλη είναι όλες οι  θεματικές ενότητες εκτός των:
2.2.3            Ανάλυση Αλγορίθμων, Θεωρία Υπολογισμού, Πολυπλοκότητα Αλγορίθμων,  Υπολογισιμότητα Αλγορίθμων
2.2.7.5         Κλήση Αλγορίθμου από Αλγόριθμο
2.2.7.6         Αναδρομή
2.2.9            Εκσφαλμάτωση σε λογικά λάθη
2.2.10          Τεκμηρίωση
2.3.3            Κύκλος ζωής εφαρμογής λογισμικού
3.2                Πληροφοριακά Συστήματα
Για τη θεματική ενότητα 3.1 να γίνει περιγραφή των βασικών λειτουργιών ενός Λ.Σ. με αναφορά στην αναγκαιότητα τους, καθώς και στα Λ.Σ. κινητών συσκευών και σε σύγχρονα περιβάλλοντα διεπαφής.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Leave a Comment