Τι πρέπει να περιέχει το Σχολικό Φαρμακείο

12142/01-10-1976 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Σχολικό φαρμακείο
Δια την παροχήν πρώτων βοηθειών εις περίπτωσιν τραυματισμού, ατυχήματος ή έκτάκτου ασθενείας μαθητού, απαραίτητος τυγχάνει η υπαρξις ενός σχολικού φαρμακείου εις κάθε σχολειον δημοσίας και ιδιωτικής εκπαιδεύσεως .
Tό σχολικόν φαρμακειον θα περιέχη το κάτωθι έπιδεσμικόν και φαρμακευτικόν υλικόν:
Βάμβαξ υδρόφιλος γραμμάρ. 500
Γάζα απεσταγμένη πακ. 20
Επίδεσμοι διάφοροι 20
Λευκοπλάστης ρολ. 2
Λεβίς ανατομική 1
Οινόπνευμα κοινόν κ.έκ. 500
Οξυγονούχον ύδωρ ” 500
teinture de bella done ή oktinium,φ.baralgin σταγόνες 2
αλοιφή εγκαυμάτων σωλ. 2
” δια νήγματα εντόμων ” 2
” αντιβιοτικού δια μολύνσεις του δέρματος ” 3
αναλγητικά κυτ. 3
siosteran ή mexdform ή enteristeril ” 3
ζωικός άνθραξ γραμ. 100
σόδα φαγητού ” 200
teinture d`iode ή mercuridrome κ.έκ. 100
ενέσεις atropin ede 1/2 mg 5
” aporphine 5
” cardiazole ή micorene ή coramine 5
” novalgine 5
οροί αντιτετανικοί 2
” αντιϊβολοι 2
Το Φαρμακείον θα είναι τοποθετημένον εις το γραφείον του διδακτικού προσωπικού του σχολείου, θα ανετέθη δε η φροντίς και η ευθύνη τούτου εις ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού του σχολείου. Ιδιαιτέρα φροντίς θα καταβάλλεται δια την ανανέωσιν των φαρμάκων, όταν ταύτα καταναλίσκονται.
Οι, κ.κ. Υγειονομικοί, Επιθεωρηταί Σχολείων ως και οι Σχολίατροι, εις ους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται, όπως, κατά τάς επιθεωρήσεις των σχολείων, ελέγχουν και την κατάστασιν του σχολικού φαρμακείου.
Άνευ.αρ.πρωτ/12-11-2008 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ/νση ΠΑΜ/ΠΣΕΑ
«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ»
???????????
Γ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ
Είναι φυσικό μετά από κάθε τέτοιο περιστατικό να έχουμε θύματα και προ παντός τραυματίες, οι οποίοι χρειάζονται περίθαλψη έως ότου μεταφερθούν στο Νοσοκομείο ή μέχρι να φθάσει ο γιατρός.
Να έχετε στο σχολείο σας κουτί Φαρμακείου σε εμφανές σημείο το οποίο να περιέχει:
Υλικά:
(1) ψαλίδι (κοινό),
(2) παραμάνες διαφόρων μεγεθών,
(3) επιδέσμους διαφόρων μεγεθών,
(4) γάζες αποστειρωμένες,
(5) ένα (1) πακέτο βαμβάκι των 50 γραμ.,
(6) ταινίες αιμοστατικές,
(7) δύο (2) τεμάχια λευκοπλάστη,
(8) γάντια αποστειρωμένα
Φάρμακα:
α. Διάλυμα BETADINE 10% 500 cc (αντισηπτικό για πληγές)
β. Καθαρό οινόπνευμα 500 cc
γ. Οξυζενέ (οξυγονούχο ύδωρ) 500 cc
δ. TERRAMYCIN σε σκόνη (αντιβιοτική)
Περιποίηση:
α. Καθαρίστε αμέσως το τραύμα με οξυζενέ, επαλείψτε την πληγή με BETADINE, βάλτε γάζα και δέστε το με επίδεσμο.
β. Αν ο τραυματισμός είναι σοβαρός, καλέστε σε βοήθεια τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες.
γ. Σε περίπτωση λιποθυμίας ή ασφυξίας να μεταφέρετε τον άρρωστο σε ανοικτό μέρος και να του κάνετε τεχνητή αναπνοή. Ρίξτε του λίγο νερό ή κολώνια στο πρόσωπο.
δ. Σε περίπτωση εγκαύματος, καλύψτε χαλαρά το τραύμα με γάζα ή καθαρό ύφασμα για να αποφευχθεί μόλυνση μέχρις ότου παρασχεθεί βοήθεια από ειδικευμένο πρόσωπο.
ε. Σε περίπτωση τραυματισμού με μεγάλη αιμορραγία δέστε το τραύμα, αφήστε ακίνητο τον τραυματία και καλέστε αμέσως τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες.
??????
Π.Δ. 16/1996 ΦEK 10 τ. A΄ (το ΦΕΚ εδώ )
Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/EOK
?????
ΠAPAPTHMA I
EΛAXIΣTEΣ ΠPOΔIAΓPAΦEΣ AΣΦAΛEIAΣ KAI YΓEIAΣ ΓIA TOYΣ XΩPOYΣ EPΓAΣIAΣ ΠOY XPHΣIMOΠOIOYNTAI ΓIA ΠPΩTH ΦOPA Η YΦIΣTANTAI METABOΛEΣ, EΠEKTAΣEIΣ Η/KAI METATPOΠEΣ META THN 31-12-1994.
???????..
21. Xώροι πρώτων βοηθειών
21.1. Στους χώρους εργασίας που ο αριθμός των εργαζομένων υπερβαίνει τους 100 πρέπει να προβλέπεται ένας ή περισσότεροι χώροι πρώτων βοηθειών. Xώρος πρώτων βοηθειών πρέπει επίσης να προβλέπεται και στους λοιπούς χώρους εργασίας όπου ο τύπος της δραστηριότητας που αναπτύσσεται εκεί και η συχνότητα των ατυχημάτων το απαιτούν.
21.2. Oι χώροι που προορίζονται για την παροχή πρώτων βοηθειών πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και υλικά πρώτων βοηθειών, να διαθέτουν τρεχούμενο νερό, να εξυπηρετούνται από ένα ή περισσότερα εντεταλμένα και ειδικά εκπαιδευμένα για την παροχή πρώτων βοηθειών άτομα και να επιτρέπουν την άνετη είσοδο τραυματιοφορέων και φορείων.
21.3. Tα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών είναι:
-Aκετυλοσαλικιλικό οξύ
-Παρακεταμόλη
-Aντιισταμινικά δισκία
-Aντιόξινα δισκία
-Σπασμολυτικό (σταγόνες ή δισκία)
-Aντιδιαροϊκό καολίνης /πηκτίνης
-Aντισηπτικό κολλύριο
-Aντιϊσταμινική αλοιφή
-Eπίδεσμο 2.50 x 0.05 μέτρα
-Eπίδεσμο 2.50 x 0.10 μέτρα
-Bαμβάκι
-Aπορροφητική γάζα αποστειρωμένη
-Λευκοπλάστης πλάτους 0.08 μέτρα
-Tεμάχια λευκοπλάστη με γάζα αποστειρωμένη
-Tριγωνικό επίδεσμο
-Ποτηράκια μιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά)
-Aιμοστατικό επίδεσμο
-Διάλυμα αμμωνίας
-Oξυζενέ
-Oινόπνευμα καθαρό
-Bάμμα ιωδίου
-Mερκιουροχρώμ ή άλλο αντισηπτικό
-Xάπια άνθρακα (καρβουνάκια)
21.4. Oι ποσότητες των παραπάνω ειδών καθορίζονται ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων. H συμπλήρωσή τους και με άλλα είδη καθορίζεται από το γιατρό εργασίας.
21.5. Oι χώροι πρώτων βοηθειών πρέπει να επισημαίνονται σύμφωνα με το π.δ.105/95 “Eλάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/EOK” (67/A).
21.6. Yλικό πρώτων βοηθειών πρέπει να διατίθεται επίσης, σε όλους τους χώρους όπου αυτό απαιτείται λόγω των συνθηκών εργασίας. Tο υλικό πρέπει να φέρει κατάλληλη σήμανση και η πρόσβαση σε αυτό να είναι ευχερής.
21.7. Πίνακας με οδηγίες για την παροχή πρώτων βοηθειών συνοδευόμενες κατά το δυνατόν και με αντίστοιχα σχήματα και εικόνες πρέπει να αναρτάται σε εμφανή σημεία των χώρων εργασίας.
?????.
ΠAPAPTHMA II
EΛAXIΣTEΣ ΠPOΔIAΓPAΦEΣ AΣΦAΛEIAΣ KAI YΓEIAΣ ΓIA TOYΣ XΩPOYΣ EPΓAΣIAΣ ΠOY EXOYN HΔH XPHΣIMOΠOIHΘEI ΠPIN THN 1-1-1995.
??????.
20. Xώροι πρώτων βοηθειών
20.1. Στους χώρους εργασίας που ο αριθμός των εργαζομένων υπερβαίνει τους 100 πρέπει να προβλέπεται ένας ή περισσότεροι χώροι πρώτων βοηθειών.
Xώρος πρώτων βοηθειών πρέπει επίσης να προβλέπεται και στους λοιπούς χώρους εργασίας όπου ο τύπος της δραστηριότητας που αναπτύσσεται εκεί και η συχνότητα των ατυχημάτων το απαιτούν.
20.2. Oι χώροι που προορίζονται για την παροχή πρώτων βοηθειών πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και υλικά πρώτων βοηθειών, να διαθέτουν τρεχούμενο νερό, να εξυπηρετούνται από ένα ή περισσότερα εντεταλμένα, ειδικά εκπαιδευμένα για την παροχή πρώτων βοηθειών άτομα και να επιτρέπουν την άνετη είσοδο τραυματιοφορέων και φορείων.
20.3. Tα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών είναι:
-Aκετυλοσαλικιλικό οξύ
-Παρακεταμόλη
-Aντιισταμινικά δισκία
-Aντιόξινα δισκία
-Σπασμολυτικό (σταγόνες ή δισκία)
-Aντιδιαροϊκό καολίνης /πηκτίνης
-Aντισηπτικό κολλύριο
-Aντιϊσταμινική αλοιφή
-Eπίδεσμο 2.50 x 0.05 μέτρα
-Eπίδεσμο 2.50 x 0.10 μέτρα
-Bαμβάκι
-Aπορροφητική γάζα αποστειρωμένη
-Λευκοπλάστης πλάτους 0.08 μέτρα
-Tεμάχια λευκοπλάστη με γάζα αποστειρωμένη
-Tριγωνικό επίδεσμο
-Ποτηράκια μιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά)
-Aιμοστατικό επίδεσμο
-Διάλυμα αμμωνίας
-Oξυζενέ
-Oινόπνευμα καθαρό
-Bάμμα ιωδίου
-Mερκιουροχρώμ ή άλλο αντισηπτικό
-Xάπια άνθρακα (καρβουνάκια)
20.4. Oι ποσότητες των παραπάνω ειδών καθορίζονται ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων. H συμπλήρωσή τους και με άλλα είδη καθορίζεται από το γιατρό εργασίας.
20.5. Oι χώροι πρώτων βοηθειών πρέπει να επισημαίνονται σύμφωνα με σύμφωνα με το π.δ.105/95 “Eλάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/EOK” (67/A).
20.6. Yλικό πρώτων βοηθειών πρέπει να διατίθεται, επίσης, σε όλους τους χώρους όπου αυτό απαιτείται λόγω των συνθηκών εργασίας.Tο υλικό πρέπει να φέρει κατάλληλη σήμανση και η πρόσβαση σε αυτό να είναι ευχερής.
20.7. Πίνακας με οδηγίες για την παροχή πρώτων βοηθειών συνοδευόμενες κατά το δυνατόν και με αντίστοιχα σχήματα και εικόνες πρέπει να αναρτάται σε εμφανή σημεία των χώρων εργασίας.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε