ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ?ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ : «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ?ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ»
Σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών υποβάλλονται από τις 21 και μέχρι 30 Απριλίου στην ΔΔΕ Φθιώτιδας από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό και η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως με το τέλος του διδακτικού έτους, εφόσον ο εκπαιδευτικός δεν ανακαλέσει με δήλωση του, εντός μήνα που δικαιούται, την αίτηση παραίτησης που έχει υποβάλλει.
ΣΥΝΗΜΕΝΝΑ
1)ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
2)ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Για τα συνημμένα πατήστε ΣΥΝΗΜΕΝΝΑ

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε