Πίνακας Υπεραριθμιών – Οργανικών Κενών Ν. Φθ/δας

Πίνακας Υπεραριθμιών – Οργανικών Κενών Ν. Φθ/δας B1,B2, Β3 εδώ
Πίνακας Υπεραριθμιών – Οργανικών Κενών Ν. Φθ/δας B4,B5, Β6 εδώ
Πίνακας Υπεραριθμιών – Οργανικών Κενών Ν. Φθ/δας B7,B8, Β9 εδώ
Πρόσκληση
 Καλούνται οι οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί των σχολείων στα οποία σημειώθηκαν υπεραριθμίες, όπως εμφανίζονται στους ανωτέρω πίνακες, να υποβάλλουν δήλωση, εάν επιθυμούν, να κριθούν ως ονομαστικά υπεράριθμοι και ταυτόχρονα να δηλώσουν σχολεία με σειρά προτίμησής τους για τις κενές οργανικές θέσεις.
Διευκρινίζεται ότι το κενό ΠΕ17 Μηχανολόγου στο 8ο Γ/σιο Λαμίας αφορά το μάθημα της Τεχνολογίας και μπορούν να υποβάλλουν δήλωση οι εκπ/κοι των παρακάτω κλάδων που το έχουν ως α΄ ανάθεση:
ΠΕ12 (εκτός ΠΕ12.13)
ΠΕ14 (04,05)
ΠΕ17
ΠΕ18 (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 30, 36)
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από Δευτέρα 11-07-2016 έως και Τετάρτη 13-07-2016 και ώρα 12:00 στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ:
α) αυτοπροσώπως,
β) με FAX ή με email (σκαναρισμένη αίτηση). Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μετά την αποστολή της αίτησης να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά (2231022964) για την επιβεβαίωση της λήψης της.
Σημείωση: Όσοι εκπ/κοί δεν κατέθεσαν αίτηση μετάθεσης ή βελτίωσης κατά το τρέχον σχ. έτος να προσκομίσουν μαζί με την αίτησή τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στη δήλωση προτίμησης για ρύθμιση υπεραριθμίας.
Επισυνάπτεται δήλωση προτίμησης για ρύθμιση υπεραριθμίας.
Το έντυπο δήλωσης προτίμησης εδώ

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε