13-09-16 Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων σε Γυμνάσιο & Λύκειο

13 09 16 istoria2
 

13-09-16 Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων

 
Οδηγίες για τα φιλολογικά μαθήματα απέστειλε η Γενική Διευθυνσή Σπουδών μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
 
Οδηγίες φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου
Οδηγίες φιλολογικών μαθημάτων Λυκείου
Οδηγίες για την Ιστορία Γυμνασίου
Οδηγίες για την Ιστορία Λυκείου
Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε