Τι ισχύει για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών

[πατήστε εδώ] για να διαβάσετε σχετικό έγγραφο του Σχολικού Συ?βούλου Κλ. ΠΕ07 Γερ?ανικών Κου ?η?ητρίου Τηλαβερίδη
Το ΦΕΚ της Υπουργικής απόφασης 32239/Γ2/23-3-2012
ΦΕΚ 1168Β/2001
Λειτουργία Κατευθύνσεων Ενιαίου Λυκείου και μαθημάτων επιλογής σελ. 16055 και 16056

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Leave a Comment