29-11| Κριτήρια Αξιολόγησης για Γλώσσα Λογοτεχνία Γυμνασίου

Στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ έχουν αναρτηθεί Κριτήρια Αξιολόγησης  για το μάθημα της ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, σύμφωνα με το νέο ΠΔ (ΦΕΚ 126/Α΄/11-11-2016) “Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου” (εδώ)

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε