Πως υπολογίζεται η σύνταξη. Παραδείγματα

Υπολογισμός Ανταποδοτικής Σύνταξης – Παραδείγματα
n4387_2016
Συνολική Σύνταξη= Εθνική Σύνταξη (384 ευρώ) +  Ανταποδοτική Σύνταξη
Στην Συνολική Σύνταξη δεν έχουν υπολογιστεί τα ποσά από τα επικουρικά ταμεία (ΤΕΑΔΥ, ΜΤΠΥ. Το Ταμείο ΤΕΑΔΥ συγχωνεύθηκε στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).
-Για την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού η εθνική σύνταξη ορίζεται σε τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384) ευρώ μηνιαίως και καταβάλλεται ακέραια εφόσον έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης.
Παράδειγμα υπολογισμού Ανταποδοτικής Σύνταξης:
Ασφαλισμένος με 40 έτη ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές 1.000 ευρώ δικαιούται ανταποδοτική σύνταξη ύψους 428 ευρώ υπολογιζόμενη ως ακολούθως: (15*0,77%)+(3*0,84%)+(3*0,90%)+ (3*0,96%)+(3*1,03%)+(3*1,21%)+(3*1,42%)+ (3*1,59%)+(3*1,80%)+(1*2,00%))*1.000 = 42,8%*1.000 = 428 ευρώ.Επιμέλεια άρθρου: Καλοδήμος Δ.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε