Πληροφορική στο Γυμνάσιο


κατεβάστε:
το ψηφιακό βιβλίο για την Πληροφορική στο Γυμνάσιο [pdf/13ΜΒ] ,
το υποστηρικτικό λογισμικό [πολύ καλό υλικό σε flash (swf)]
το εκπαιδευτικό πακέτο ? Ταξίδι σε ένα Δίκτυο.
[Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο για τη διδασκαλία των δικτύων Η/Υ σε Γυμνάσιο – Ενιαίο Λύκειο ]
 
 
 
επιμέλεια
Καλοδήμος Δ.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε