Εργαστήρια Πληροφορικής και Φυσικών Επιστημών : Ένα καθηγητής ανά σχολείο και όχι ανά εργαστήριο

Σημαντική αλλαγή για τους υπευθύνους εργαστηρίων. Με βάση τις παρακάτω εγκυκλίους από φέτος θα έχουμε ένα καθηγητή ανά σχολείο και όχι ανά εργαστήριο όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.
Επιλογή και αρμοδιότητες των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) 
Επιλογή και αρμοδιότητες του Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών 
Ο Διαχειριστής

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε