Σχολικές δραστηριότητες για Φυσική , Χημεία , Βιολογία , Μαθηματικά , Αστρονομία , Μηχανολογία , Ιστορία , Τέχνη κλπ

Στο site http://www.scienceinschool.org/ μπορείτε να  βρείτε  πολλές σχολικές δραστηριότητες  για Φυσική , Χημεία , Βιολογία , Μαθηματικά , Αστρονομία ,  Μηχανολογία , Ιστορία , Τέχνη κλπ
Το site έχει πολλά θέματα και στην Ελληνική Γλώσσα: http://www.scienceinschool.org/greek
Στο site είναι αναρτημένα και τεύχη του περιοδικού : Scince in School.
Μπορείτε να διαβάσετε το τελευταίο  τεύχος εδώ
Καλοδήμος Δ.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Leave a Comment