Οδηγίες αξιολόγησης φιλολογικών μαθημάτων Γενικού Λυκείου

Θέμα: «Οδηγίες αξιολόγησης φιλολογικών μαθημάτων Γενικού Λυκείου»
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Μετά από ερωτήματα συναδέλφων εκπαιδευτικών, φιλολόγων, που υπηρετούν σε διάφορα Ημερήσια και Εσπερινά Γ.Ε.Λ. της Περιφέρειάς μας, σε σχέση με την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων σε όλες τις τάξεις των Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕΛ, όπως αυτή ορίζεται στην υπ’ αρ. 169626/Δ2/11-10-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ που αναφέρεται στις κυριότερες τροποποιήσεις σε σχέση με τα έως τώρα ισχύοντα στο Π.Δ.46/2016 (Α΄ 74) και έχει θέμα: «Ενημέρωση για την αξιολόγηση των μαθητών/-τριών του Γενικού Λυκείου», κρίναμε χρήσιμη και υποστηρικτική την αποστολή επιπρόσθετων οδηγιών, με τη μορφή βασικών επισημάνσεων και δειγματικού υλικού.
Παρακαλούμε όπως ενημερωθούν ενυπόγραφα οι φιλόλογοι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας.
Ο Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας
Δρ. Χρίστος Β. Μαρκαντώνης
Συντονιστής Εκπαιδευτικού ΠΕ70
οι οδηγίες

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε