Οδηγίες εξέτασης Αγγλικής Γλώσσας σε Γυμνάσιο και Λύκειο

Εποχή διαγωνισμάτων, οπότε ευκαιρία να θυμηθούμε τις οδηγίες εξέτασης.
Σύμφωνα, λοιπόν,  με τις  σχετικές διατάξεις στα ΦΕΚ 129 / 15 Μάη 1981 τ. Α΄ όπου το ΠΔ 465 / 81 επιλογή θεμάτων γραπτών εξετάσεων Γυμνασίων (Ξένη Γλώσσα), ΦΕΚ 81 / 8 Mαίου 2008 όπου το ΠΔ 50 για τα ΕΠΑ.Λ και το ΠΔ 80/2003 σελ. 24 ΙΓ για τα Ενιαία Λύκεια ισχύουν τα παρακάτω:

  • Για τα Γυμνάσια

Ζητείται από τους μαθητές η απάντηση σε 4 ερωτήσεις κατανόησης διδαγμένου κειμένου, Α΄ Τάξη 70 -100 λέξεις, Β΄ και Γ΄ Τάξεις 100 ? 130 λέξεις.
Απάντηση σε παρατηρήσεις γραμματικής και σύνταξης που κάθε μια μπορεί να αναλύεται σε 2-3 ερωτήσεις με τροποποίηση, αντικατάσταση ή συμπλήρωση φράσεων ή προτάσεων ή λέξεων.
Για τους μαθητές Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου ζητείται ορθογραφία διδαγμένου κειμένου50-70 λέξεων.
Στην Α΄ Τάξη κάθε ερώτηση ? παρατήρηση βαθμολογείται με μονάδες 0-2 ½ ενώ στις Β΄ και Γ΄ Τάξεις με μονάδες 0-2 και η ορθογραφία από 1-4 μονάδες.
 

  • Για τα Ενιαία Λύκεια

Διδαγμένο κείμενο 150 ? 180 λέξεων και 4 ερωτήσεις κατανόησης (πιθανόν και με υποερωτήματα). Βαρύτητα: 35 %
Δίδονται 4 παρατηρήσεις γραμματικο-συντακτικής φύσεως και κάθε παρατήρηση μπορεί να έχει 2-4 ερωτήματα. Βαρύτητα: 35%
Παραγωγή γραπτού λόγου (καθοδηγούμενου ή ελεύθερου) 120-150 λέξεων με βαρύτητα: 30% της συνολικής βαθμολογίας.

  • Για τα ΕΠΑΛ ( Γενικά Αγγλικά και Αγγλικά ειδικότητας)

Διδαγμένο κείμενο 150-180 λέξεων και 4 ερωτήσεις κατανόησης κλειστού ή ανοιχτού τύπου (πιθανόν και με υποερωτήματα). Βαρύτητα: 35%
Δίδονται παρατηρήσεις λεξιλογικής και γραμματικο-συντακτικής φύσεως και κάθε παρατήρηση μπορεί να έχει μέχρι 4 υποερωτήματα με τη μορφή ερωτήσεων κλειστού τύπου. Βαρύτητα: 35%
Παραγωγή γραπτού λόγου (καθοδηγούμενου ή ελεύθερου) 120 -150 λέξεων. Βαρύτητα: 30% της συνολικής βαθμολογίας.
πηγή

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Leave a Comment