Αναθέσεις μαθημάτων Ειδικού Γυμνασίου & Ειδικού Λυκείου

Τροποποίηση της 105116/Δ3/25/06/2018 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθημάτων των Α’, Β’
και Γ’ τάξεων Ειδικού Γυμνασίου και των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Ειδικού Λυκείου» (ΦΕΚ 2515/τ.Β’/
29-06-2018) ως προς τις αναθέσεις μαθημάτων της Γ’ Τάξης Ειδικού Λυκείου».
το ΦΕΚ

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε