Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 ?Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου?

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Α΄ 55 δημοσιεύτηκε το Π.Δ.24/2013 με τίτλο «Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 48/2012 «Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 ?Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου? (A΄ 65)» (Α΄ 97)».
Για το ΦΕΚ πατήστε εδώ.
Η τροποποίηση αναφέρεται στην εξέταση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας & της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας στην Α΄ τάξη Ημερήσιου και Α΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου .

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε