Αξιολόγηση Νεοελληνικής Γλώσσας , Νεοελληνικής Λογοτεχνίας & Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας

Ο τρόπος αξιολόγησης των μαθημάτων αυτών αναφέρεται στο ΦΕΚ: fek_2012_97a.pdf
Στη σελίδα 2774 β στήλη, στην περ. 2γ της παρ. 8 του άρ. 1 αντικαθίσταται το εσφαλμένο:
«Το πρώτο και δεύτερο θέμα βαθμολογούνται με 25 μονάδες, οι οποίες κατανέμονται αντίστοιχα στις επιμέρους ερωτήσεις, ενώ η τρίτη άσκηση βαθμολογείται με 50 μονάδες.»
ΣΤΟ ΟΡΘΟ
«Το πρώτο θέμα βαθμολογείται με 25 μονάδες,
το δεύτερο θέμα βαθμολογείται με 35 μονάδες, οι οποίες κατανέμονται σε επιμέρους ερωτήσεις
το τρίτο θέμα βαθμολογείται με 40 μονάδες.»
Ένα παράδειγμα κατανομής των 100 μονάδων στη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου στο θέμα του 2012  εδώ
Ένα παράδειγμα κατανομής των 100 μονάδων στη Νεοελληνική Λογοτεχνία (κατ) Γ Λυκείου στο θέμα του 2012  εδώ
Ένα παράδειγμα κατανομής των 100 μονάδων στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Γ Λυκείου στο θέμα του 2012  εδώ
Καλοδήμος Δ.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε