Παραλαβή Πιστοποιητικών Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) περιόδου Νοεμβρίου 2019

Ανακοινώνεται ότι τα Πιστοποιητικά  των επιτυχόντων  στις εξετάσεις του ΚΠΓ περιόδου Νοεμβρίου   2019 παρελήφθησαν.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλάβουν από τα γραφεία της ΔΔΕ Φθιώτιδας  Κύπρου 85 στον 5ο όροφο : 

  • Αυτοπροσώπως εφόσον είναι ενήλικοι- με επίδειξη της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
  • οι νόμιμοι κηδεμόνες εφόσον είναι ανήλικοι με επίδειξη της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
  • Από άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής,  με επίδειξη της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.

 ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ:
 Τρίτη και  Πέμπτη   για το χρονικό διάστημα από  16-6-2020 έως 26-06-2020 λόγω πανελλαδικών εξετάσεων και μετά καθημερινά. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2231352818 2231352800,2231352840.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε