Επείγον: Ανάληψη Υπηρεσίας Εκπαιδευτικών (Ηλεκτρονικά)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.108336/Ε2/21-08-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.  σας ενημερώνουμε ότι:

Προς αποφυγή συνωστισμού και συγχρωτισμού στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των τοποθετήσεων σε λειτουργικά κενά των αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών, η ανάληψη υπηρεσίας στο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ απόσπασης θα γίνει αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο, ακόμη και με απλή χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ανάληψη υπηρεσίας με φυσική παρουσία θα γίνει στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης.
Επίσης για τους ίδιους λόγους η ανάληψη υπηρεσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και όσων εκπαιδευτικών είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φθιώτιδας θα γίνει αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο, ακόμη και με απλή χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
E-mail: mail@dide.fth.sch.gr

 
Εκ της Διευθύνσεως

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση