Οι Ομιλίες (σε VIDEO) Ημερίδας Βιολογίας με θέμα: «Εμφάνιση και εξέλιξη της ζωής στη γη»

Ημερίδα Βιολογίας «Εμφάνιση και εξέλιξη της ζωής στη γη»
Τετάρτη 3 Απριλίου 2013 στην αίθουσα Ανδρόγεω
Ομιλίες:
1. Εισαγωγή (ΒΙΝΤΕΟ)
2. «Απαρχές και Εξέλιξη της ζωής στον πλανήτη» (ΒΙΝΤΕΟ)
3. «ΑΡΧΑΙΟ DNA: παράθυρο με θέα (σ)το παρελθόν» (ΒΙΝΤΕΟ)
4. «Διδακτική προσέγγιση της Εξέλιξης» στη Γ΄ τάξη Γυμνασίου (ΒΙΝΤΕΟ)
5. «Βιομόρια, Δομή και Λειτουργία» (ΒΙΝΤΕΟ)
6. «Γενετική Μηχανική και Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί» (ΒΙΝΤΕΟ)
7. Διδακτικό σενάριο «DNA: από τη Διπλή Έλικα στον Καρυότυπο» (ΒΙΝΤΕΟ)
πηγή: ΕΚΦΕ Ηρακλείου

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Leave a Comment