ΔΔΕ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04-09-2020
ΑΜΟΙΒ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ 02-09-2020
ΤΟΠΟΘ ΑΠΟ ΔΠ 02-09-2020
ΤΟΠΟΘ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠ 02-9-2020
ΤΟΠΟΘ ΥΠΕΡ 02-9-2020
 

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση