ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΑΕ ΑΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ

Το ΠΥΣΔΕ ενημερώνει τους εκπ/κούς ΕΑΕ ότι περατώθηκε η διαδικασία των οριστικών τοποθετήσεων και αναμένεται η έκδοση της απόφασης από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. Μετά την έκδοση αυτής της απόφασης οι εκπ/κοί αναλαμβάνουν υπηρεσία στο σχολείο της οριστικής τους τοποθέτησης στις 30-06-2021.
ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΑΕ

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Leave a Comment