ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ – ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ

Πρόσκληση

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που κρίθηκαν ονομαστικά υπεράριθμοι, όπως εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα, να υποβάλλουν δήλωση, εάν επιθυμούν, να τοποθετηθούν στα οργανικά κενά των παραπάνω πινάκων (άρση υπεραριθμίας).
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από Τρίτη 18-05-2021 έως και Πέμπτη 27-05-2021 και ώρα 11:00 στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ΠΥΣΔΕ Φθιώτιδας pysdefth@sch.gr. Οι αιτήσεις πρέπει να είναι υπογεγραμμένες.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μετά την αποστολή της αίτησης να επικοινωνούν τηλεφωνικά (2231352811) για την επιβεβαίωση της λήψης της.
ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ
Σημείωση: Όσοι από τους εκπ/κούς δεν έχουν καταθέσει αίτηση για βελτίωση θέσης (Νοέμβριος 2020), παρακαλούνται να αποστείλουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό εντοπιότητας και βεβαίωση συνυπηρέτησης.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση