ΠΡΟΣΟΧΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ Β123 – ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ Β123 – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοινοποιείται ο πίνακας οργανικών κενών Β123 ως προς το κενό Τεχνολογίας του 2ου Γ/σίου Λαμίας (εκ παραδρομής δεν ανακοινώθηκε στις 17-05-2021) και καλούνται να το δηλώσουν, εφόσον το επιθυμούν, οι εκπ/κοί που έχουν κριθεί υπεράριθμοι και διδάσκουν το μάθημα σε Α΄ ανάθεση.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση