ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πίνακας τοποθέτησης   ΕΔΩ
Το ΠΥΣΔΕ ενημερώνει τους εκπ/κούς αρμοδιότητάς του ότι περατώθηκε η διαδικασία των τοποθετήσεων σε οργανικά κενά και αναμένεται η έκδοση της απόφασης από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. Μετά την έκδοση αυτής της απόφασης οι εκπ/κοί θα αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο  τοποθέτησης στις 30-06-2021 και σε κάθε περίπτωση θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση.
Σημείωση: Οι εκπαιδευτικοί που είτε μετατέθηκαν είτε ήταν ήδη στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σε οργανικό κενό, παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Leave a Comment