ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ERASMUS+ ΣΤΟ 1o ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο στο 1ο ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ διεξήχθησαν  με επιτυχία οι παρακάτω διαδικτυακές συναντήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+
Α. Στο πλαίσιο προγράμματος σχολικής εκπαίδευσης, με τίτλο «TEAM, Tolerant Europeans Achieve More» και κωδικό σχεδίου 2019-1-DE03-KA229-0539670, πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως συνάντηση, την εβδομάδα  17-21 Μαΐου 2021. Διοργανώτρια χώρα ήταν η Ελλάδα και συμμετέχουσες  χώρες οι: Γερμανία Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Λετονία.  Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με καθημερινή τηλεκπαίδευση, παρουσιάσεις, ανταλλαγή απόψεων και συνεργασίες με χρήση διαδικτυακών εργαλείων. Ο βασικός στόχος ήταν η συμπερίληψη, η ένταξη στη ομάδα μαθητών με διαφορετικότητα. Περισσότερα εδώ:
https://drive.google.com/file/d/1WazoYzQreM7w9VfOxCLiyCHKiu34mGBC/view?usp=sharing
Η τελευταία συνάντηση του προγράμματος έγινε επίσης διαδικτυακά την εβδομάδα  11-15 Ιουνίου 2021 με διοργανώτρια χώρα τη Λετονία και συμμετέχουσες  χώρες τη Γερμανία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα.  Οι μαθητές/τριες συνεργάστηκαν σε ομάδες και προσπάθησαν να γνωρίσουν νέο λεξιλόγιο καθώς και καθημερινές συνήθειες των συμμαθητών τους, να μοιραστούν και να ανταλλάξουν απόψεις με τους συμμετέχοντες  από τις 6  χώρες της Ευρώπης. Περισσότερα εδώ:
https://drive.google.com/file/d/1yvHdR-Wf7hQOcF3KqspOco2GAoNbBeP8/view?usp=sharing
Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 31-08-21 και τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου
Β. Στο πλαίσιο προγράμματος σχολικής εκπαίδευσης, με τίτλο «Building competitive advantage through personal branding» και κωδικό σχεδίου 2019-1-BG01-KA229-062237, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση, την εβδομάδα  10-14 Μαΐου 2021. Διοργανώτρια χώρα ήταν η Ελλάδα και συμμετέχουσες  χώρες οι: Βουλγαρία, Πολωνία, και Ιταλία. Εκτός από πολιτιστικές δραστηριότητες και παρουσίαση των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάθε χώρας, το μεγαλύτερο μέρος, ήταν σεμινάριο επαγγελματικού προσανατολισμού. Οι μαθητές/τριες πληροφορήθηκαν από ειδικούς για τα χαρακτηριστικά διαφόρων επαγγελμάτων, ασκήθηκαν στην δημιουργία eportfolio, ενημερώθηκαν για μια αποτελεσματική συνέντευξη για δουλειά. Περισσότερα εδώ:
https://drive.google.com/file/d/1_I3cvy_2KkCle2pzJG7eabgrNqS568Rn/view?usp=sharing
Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί τον επόμενο Δεκέμβριο με συναντήσεις διαδικτυακές ή ευχόμαστε επιτόπιες στην Ιταλία και την Πολωνία.
Γ. Η Δράση της μαθησιακής κινητικότητας προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης, που είχε εγκριθεί για Νορβηγία, στο πλαίσιο του προγράμματος ΚΑ101 με τίτλο «Ανοικτό ψηφιακό σχολείο» δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, επομένως καθώς και αυτό το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 2021, δεν θα υπάρξει κινητικότητα λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας. Τα αποτελέσματα από την προηγούμενη κινητικότητα  δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του σχολείου
http://1epal-lamias.fth.sch.gr/index.php/erasmus/220-erasmus-2

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση