Αδεια ασκήσεως επαγγέλματος για Φροντιστήρια

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΥΠ.-ΑΠΟΦΑΣΗ-ΦΕΚ-3369-Β΄2021

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 2022

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση