ΠΙΝΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2021-22_ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Πίνακες λειτουργικών κενών γενικής παιδείας έτους 2021-22
Πίνακες Β ΕΔΩ (ανακοινοποίηση ως προς ΠΕ04)
 

Πρόσκληση

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
α) οι υπεράριθμοι (εφόσον το επιθυμούν)
β) οι ευρισκόμενοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ
γ) οι ευρισκόμενοι στους πίνακες νεοδιόριστων
δ) οι αποσπασμένοι από άλλο ΠΥΣΔΕ
ε) όσοι επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ ή αμοιβαία απόσπαση
να υποβάλουν αίτηση και να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα σχολεία που επιθυμούν (ανεξαρτήτως κενού και μέχρι είκοσι σχολικές μονάδες).
 
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από σήμερα έως και Παρασκευή 13-08-2021 και ώρα 13:00 στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ΠΥΣΔΕ Φθιώτιδας pysdefth@sch.gr.
Οι Νεοδιόριστοι θα αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ διορισμού τους.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μετά την αποστολή της αίτησης να επικοινωνούν τηλεφωνικά (2231352811 – 2231352800) για την επιβεβαίωση της λήψης της.
Το έντυπο αίτησης (κατηγορίες Α, Β, Γ)  ΕΔΩ
Το έντυπο αίτησης (κατηγορίες Δ, Ε)   ΕΔΩ
 
Επισήμανση:
Παρακαλούνται οι εκπ/κοί που:

 1. Είναι υπεράριθμοι και δεν υπέβαλαν αίτηση βελτίωσης, να επισυνάψουν με την αίτησή τους
  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  2. Πιστοποιητικό εντοπιότητας
  3. Βεβαίωση συνυπηρέτησης
 2. Ευρίσκονται στους πίνακες νεοδιόριστων, να επισυνάψουν με την αίτησή τους
  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  2. Πιστοποιητικό εντοπιότητας
  3. Βεβαίωση συνυπηρέτησης
 3. Αιτούνται απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ και δεν υπέβαλαν αίτηση βελτίωσης, να επισυνάψουν με την αίτησή τους
  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  2. Πιστοποιητικό εντοπιότητας
  3. Βεβαίωση συνυπηρέτησης
 4. Έχουν αποσπαστεί από άλλο ΠΥΣΔΕ, να επισυνάψουν με την αίτησή τους
  1. Πιστοποιητικό εντοπιότητας
  2. Βεβαίωση συνυπηρέτησης εάν είναι σύζυγοι στρατιωτικών να το δηλώσουν στο σχετικό πεδίο της αίτησης και να επισυνάψουν πρόσφατη βεβαίωση της στρατιωτικής μονάδας που υπηρετεί ο/η σύζυγος.
Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση