Ανάληψη υπηρεσίας νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών

Σας κοινοποιούμε τα ΦΕΚ 1817, 1818 και 1819 τ. Γ΄ /10-08-2021 και σας επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με το από 11-08-2021 Δελτίο Τύπου του Υ.ΠΑΙ.Θ., οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί δύνανται να αναλάβουν υπηρεσία από σήμερα, Τετάρτη 11-08-2021.
ΦΕΚ 1819 Γ_10-8-2021_ΓΕ Β ΦΑΣΗ_1.521
ΦΕΚ 1818 Γ_10-8-21_ΓΕ Α ΦΑΣΗ_9.535
ΦΕΚ 1817 Γ_10-8-2021_ΠΕ79.01_451
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄& Β΄

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε