Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά

Παρακαλούνται οι εκπ/κοί που αναφέρονται στους παραπάνω πίνακες να
παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία την 1η Σεπτεμβρίου στα σχολεία
τοποθέτησής τους.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση