Αναπληρωτές

Στον συνημμένο πίνακα, που έχει εξαχθεί από το ΟΠΣΥΔ, εμπεριέχονται οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών της Δ/νσής μας σύμφωνα με το λειτουργικό κενό που δήλωσαν οι ίδιοι στο ΟΠΣΥΔ. Η τοποθέτηση σε κλάδους που οι προσληφθέντες ήταν πάνω από έναν, έγινε με βάση τη σειρά του πίνακα.
Οι προσληφθέντες αναπληρωτές οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησης από 01/09/2021 έως 03/09/2021. Το σχολείο τοποθέτησης για όσους συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο σε περισσότερες από μία σχολική μονάδα, είναι το σχολείο με τις περισσότερες ώρες (κελί πίνακα: σχολείο ανάληψης με την ένδειξη ΝΑΙ).
Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε