Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Επαγγελματικής Κατεύθυνσης Προσανατολιστικού χαρακτήρα της Α΄ τάξης των Π.ΕΠΑ.Λ.

Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Επαγγελματικής Κατεύθυνσης Προσανατολιστικού χαρακτήρα της Α΄ τάξης των Π.ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2021-2022

2021_09_14_ΕΞΕ_114203_Ύλη-Οδηγίες_μαθημ_ΕΠΑΓΓ_ΚΑΤΕΥΘ_Α_Π_ΕΠΑΛ_σχ_έτους_2021-22

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε