Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων (ΙΕΠ)

Η τεκμηρίωση αφορά στη συνοπτική καταγραφή των πεπραγμένων του σχολείου και των
εκπαιδευτικών του συνολικά.

το έγγραφο

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση