Μία νέα δωρεάν υπηρεσία στατιστικής ανάλυσης για όλους τους εκπαιδευτικούς

Η ανάγκη για βελτίωση της οικονομικής και υπηρεσιακής κατάστασης οδηγεί πολλούς εργαζόμενους στην αναζήτηση ενός μεταπτυχιακού διπλώματος που θα τους εφοδιάσει με τα απαραίτητα προσόντα για την επίτευξη των στόχων τους. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, μία προϋπόθεση για τη λήψη του διπλώματος είναι η συγγραφή διπλωματικής εργασίας η οποία τις περισσότερες φορές βασίζεται στη συλλογή και την ανάλυση στατιστικών δεδομένων.

Ωστόσο, η έλλειψη εμπειρίας σχετικά με την επιστήμη της στατιστικής και την τέχνη της ανάλυσης δεδομένων, δημιουργούν ιδιαίτερα μεγάλα εμπόδια στην εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης. Ιδιαίτερα, η αίσθηση αδυναμίας απέναντι στην στατιστική επιστήμη, η αδυναμία χρήσης ενός ειδικού στατιστικού λογισμικού όπως και η έλλειψη εμπειρίας σχετικά με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων είναι οι τρεις παράγοντες που εμποδίζουν κάθε ενδιαφερόμενο να αναλάβει μόνος του την συγγραφή της ανάλυσης. Συνέπεια των παραπάνω είναι η καταφυγή σε υπηρεσίες επί πληρωμή σε ιδιώτες ή οργανισμούς, έξοδα που επιβαρύνουν επιπλέον την οικονομική κατάσταση των ενδιαφερόμενων και αυξάνουν το συνολικό κόστος της απόκτησης ενός μεταπτυχιακού διπλώματος.

Στην πράξη, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η διενέργεια μίας στατιστικής ανάλυσης υποστηρίζεται πλήρως από μία μικρή ομάδα στατιστικών μεθόδων, μεταξύ των οποίων είναι η Δοκιμασία t – test (για ένα δείγμα, 2 ανεξάρτητα δείγματα, 2 εξαρτημένα δείγματα) Δοκιμασία χ2 (ομοιογένειας ή ανεξαρτησίας) Ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) Γραμμική παλινδρόμηση Λογιστική παλινδρόμηση

Στην διεύθυνση www.statanalysis.eu είναι πλέον διαθέσιμη μία υπηρεσία στατιστικής ανάλυσης η οποία διεξάγει τις παραπάνω μεθόδους με τον ενδεδειγμένο τρόπο και προσφέρει στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα το κείμενο των αποτελεσμάτων σε μορφή (σχεδόν) έτοιμη για παρουσίαση στα πλαίσια μίας διπλωματικής ή μίας δημοσίευσης. Δεν απαιτείται εξειδικευμένη γνώση κάποιου λογισμικού ή προηγούμενη γνώση στατιστικής παρά μόνο η προετοιμασία και η μεταφόρτωση των δεδομένων σε μορφή csv, xls ή sav.

Η εξοικείωση με την εφαρμογή μπορεί να γίνει χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία με επεξεργασία των ενδεικτικών δεδομένων που προσφέρονται για εκπαιδευτική χρήση, ενώ η δημιουργία λογαριασμού δίνει επιπλέον τη δυνατότητα μεταφόρτωσης και επεξεργασίας του ατομικού συνόλου δεδομένων του χρήστη.

Η εφαρμογή www.statanalysis.eu προσφέρεται δωρεάν για χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο εργαζόμενο, καθηγητή ή μη, με την ελπίδα πως θα διευκολύνει την προσπάθεια για βελτίωση της επαγγελματικής θέσης και την επίτευξη των στόχων που θέτει ο κάθε ένας για τον εαυτό του.

πηγή : sch.gr

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Leave a Comment