Συντελεστές βαρύτητας για τα Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα για τις σχολές ένστολων

Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και των ειδικών μαθημάτων, για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το  ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής 

το ΦΕΚ

Προσθήκη του Διαχειριστή: Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022 οι Συντελεστές Βαρύτητας θα καθορίζονται από τις σχολές. Οι συντελεστές αυτοί δεν μπορεί να είναι μικρότεροι του 20% (Νόμος 4777).  Οι Συντελεστές Βαρύτητας για τις υπόλοιπες σχολές δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Leave a Comment