Χαρακτηρισμός ασφαλισμένων ως παλαιών ή νέων

Με βάση τα ανωτέρω θεσπίσθηκε η διάκριση «παλαιών» και «νέων» ασφαλισμένων, δηλαδή
ασφαλισμένων που υπήχθησαν υποχρεωτικώς σε φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι 31.12.1992
(παλαιοί ασφαλισμένοι) και ασφαλισμένων που υπήχθησαν για πρώτη φορά υποχρεωτικώς σε
Φορέα Κύριας Ασφάλισης από 01.01.1993 και εφεξής (νέοι ασφαλισμένοι).

Προβολή αρχείου

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε