Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το ΚΠΓ

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 222807/Β1/29-12-2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας» (Β’ 4294)

fek_2021_1612_kpg_apozimiosi

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε