Τοποθετήσεις προσληφθέντων αναπληρωτών ΔΔΕ Φθιώτιδας (Β΄ Φάσης)

Στον συνημμένο πίνακα, που έχει εξαχθεί από το ΟΠΣΥΔ, εμπεριέχονται οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών της Δ/νσής μας σύμφωνα με το λειτουργικό κενό που δήλωσαν οι ίδιοι στο ΟΠΣΥΔ. Η τοποθέτηση σε κλάδους που οι προσληφθέντες ήταν πάνω από έναν, έγινε με βάση τη σειρά του πίνακα. Οι προσληφθέντες αναπληρωτές οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησης την 01/10/2021 και 04/10/2021 και όχι στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης. Το σχολείο τοποθέτησης για όσους συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο σε περισσότερες από μία σχολική μονάδα, είναι το σχολείο με τις περισσότερες ώρες (κελί πίνακα: σχολείο ανάληψης με την ένδειξη ΝΑΙ)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2021-2022 (Β΄ΦΑΣΗΣ)

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε