Διοργάνωση Διαγωνισμού Μαθηματικών Ικανοτήτων “Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ”

Διοργάνωση Διαγωνισμού Μαθηματικών Ικανοτήτων Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Το 2018 με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυσή της η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία σχεδίασε για τους συνδρομητές του νέου περιοδικού της Εταιρείας ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, έναν νέο πρωτότυπο διαγωνισμό «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ», ο οποίος έρχεται να συμπληρώσει τον κύκλο των καταξιωμένων διαγωνισμών που διοργανώνει η ΕΜΕ από το 1934, καλύπτοντας όλη την υποχρεωτική εκπαίδευση.
Ο διαγωνισμός αυτός απευθύνεται σε όλα τα παιδιά που θα ήθελαν να γευθούν τη μαθηματική εμπειρία, ανεξάρτητα από την επίδοσή τους στα Μαθηματικά.
• Κεντρικός στόχος είναι η ανάπτυξη των βασικών Μαθηματικών ικανοτήτων, που προσδιορίζουν τις δυνατότητες να σκέπτεται ο μαθητής με Μαθηματικό τρόπο και να αξιοποιεί βασικές Μαθηματικές έννοιες και διαδικασίες.
• Επιδιώκει να εμπλακούν όλοι οι μαθητές σε μαθηματικές δράσεις στις οποίες θα αξιοποιήσουν τις ικανότητες που ανήκουν στο φάσμα του μαθηματικού τρόπου σκέψης.
Ο 4ος Διαγωνισμός Μαθηματικών Ικανοτήτων ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ θα διεξαχθεί το Σάββατο 12 Μαρτίου 2022 και ώρα 9.30-11 π.μ. Η διάρκειά του είναι μιάμιση ώρα.
Υπάρχουν 6 ομάδες θεμάτων:
1η ομάδα: Β’ Δημοτικού,
2η ομάδα: Γ’ καιΔ’ Δημοτικού,
3η ομάδα: Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού,
4η ομάδα: Α’ Γυμνασίου,
5η ομάδα: Β’ Γυμνασίου και
6η ομάδα: Γ’ Γυμνασίου
Κάθε διαγωνιζόμενος καλείται να απαντήσει σε 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Τα θέματα έχουν μία κλιμάκωση με τα πιο σύνθετα να βρίσκονται στο τέλος και να απαιτούν κυρίως Μαθηματικό συλλογισμό και όχι μόνο πράξεις ή απλή εφαρμογή τύπων. Τα θέματα είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας με στόχο να μην απογοητευθούν οι μαθητές αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει και η πρόκληση για παιδιά με όνειρα και φαντασία.
Όλες οι σωστές απαντήσεις βαθμολογούνται το ίδιο, ενώ δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία για τις λάθος απαντήσεις.
Αναλυτικές οδηγίες για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού  http://www.hms.gr/pythagoras/index.html και στέλνονται στα εξεταστικά κέντρα την ημέρα του διαγωνισμού.
Στο διαγωνισμό «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές από τη Β’ Δημοτικού μέχρι και τη Γ Γυμνασίου που φοιτούν σε σχολεία όλης της χώρας, οι οποίοι είναι συνδρομητές στο περιοδικό ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ή γραφτούν συνδρομητές μέχρι και 10 μέρες πριν την ημέρα του διαγωνισμού. Η συνδρομή στο περιοδικό είναι 10€. Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή μέχρι και 10 μέρες πριν την ημέρα του διαγωνισμού απευθείας στα εξεταστικά που έχουν οριστεί από την Επιτροπή και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι προαιρετική.
Οι συντονιστές των εξεταστικών κέντρων συγκεντρώνουν τα απαντητικά φύλλα κάθε εξεταστικού κέντρου, ταξινομημένα ανά τάξη και τα αποστέλλουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της Ε.Μ.Ε, Πανεπιστημίου 34 10679 Αθήνα. Η διόρθωση των απαντητικών φύλλων πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα με οπτικό αναγνώστη, ο οποίος καταγράφει μέσω ειδικού προγράμματος τη συνολική επίδοση του κάθε μαθητή αλλά και την επίδοσή του ανά ικανότητα.
Ο διαγωνισμός «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ», ακολουθώντας τα διεθνή παιδαγωγικά πρότυπα όσον αφορά τη βελτίωση της στάσης των μικρών μαθητών στα μαθηματικά λειτουργεί συμμετοχικά και όχι ανταγωνιστικά. Για τον λόγο αυτό το ποσοστό των βραβευθέντων δεν καθορίζεται πανελλαδικά, αλλά είναι το ίδιο (περίπου 20%) για κάθε τάξη στο ίδιο εξεταστικό κέντρο. Στους διακριθέντες μαθητές απονέμεται έπαινος.
Επισημαίνεται ότι την ευθύνη της διοργάνωσης του διαγωνισμού έχει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία και τα στοιχεία των μαθητών θα χρησιμοποιηθούν μόνο από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία αποκλειστικά για τις ανάγκες του διαγωνισμού αυτού.

Σχετικά αρχεία:
pithagoras2-2122

pithagoras-egrisi-2122

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε