Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες των μαθητών/τριών που εμβολιάζονται 

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες των μαθητών/τριών που εμβολιάζονται

Σχετ.: η με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α (Β΄ 2005)

Σας ενημερώνουμε ότι οι μαθητές/τριες που εμβολιάζονται, δύνανται να μην προσέρχονται στις
σχολικές μονάδες την ημέρα του εμβολιασμού τους. Στην περίπτωση που παρουσιάσουν συμπτώματα
δύνανται να απουσιάσουν και την επόμενη ημέρα. Το ίδιο ισχύει και για τις δύο δόσεις εμβολιασμού.
Οι απουσίες των μαθητών/τριών τις ημέρες αυτές καταχωρίζονται αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη
για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζεται το πιστοποιητικό
βεβαίωσης του εμβολιασμού τους.
Αυτονοήτως, οι ανωτέρω ρυθμίσεις τυχόν απουσιών ισχύουν και για τους ήδη εμβολιασθέντες.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΖΟΝΤΑΙ- ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Leave a Comment