Παύση λειτουργίας συστήματος μετάδοσης δεδομένων (VBI)

Αναφορικά με τη λειτουργία του συστήματος μετάδοσης δεδομένων VBI, σας γνωστοποιούμε ότι παύει να λειτουργεί, δεδομένου ότι αντικαταστάθηκε από το σύστημα ασφαλούς μετάδοσης (Σ.Α.Μ.).
Οι σχετικές οδηγίες αφορούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στις σχολικές
μονάδες που διαθέτουν εξοπλισμό VBI.
Οι παραπάνω μονάδες μπορούν να προβούν σε απόσυρση (καταστροφή) του εξοπλισμού λήψης δεδομένων VBI1 (συμπεριλαμβανομένου του mediacast E1 και του usb κλειδιού) ή ακόμη να χρησιμοποιήσουν μέρος του εξοπλισμού (π.χ. εκτυπωτές, pc κ.α.) για ανάγκες των υπηρεσιών τους εφόσον το επιθυμούν.

το έγγραφο

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Leave a Comment