Ημερίδα με θέμα: Η Προσέγγιση της Storyline/Ιστοριογραμμής στην Εκπαίδευση

Η Storyline (στο εξής Iστοριογραμμή) αποτελεί μια δομημένη παιδαγωγική προσέγγιση, που αξιοποιεί τη δύναμη της ιστορίας-μυθοπλασίας. Είναι βιωματική, δημιουργική, δημοκρατική, μαθητοκεντρική και αποτελεσματική, κατάλληλη για όλες τις βαθμίδες και μορφές εκπαίδευση

storyline_Πρόγραμμα 1ης Ημερίδας Ιστοριογραμμής

storyline_Αφίσα Ημερίδας

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Leave a Comment