ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Την τοποθέτηση των παρακάτω εκπαιδευτικών ως Προσωρινών Αναπληρωτών Διευθυντών
των Σχολικών Μονάδων ΔΔΕ Φθιώτιδας, στις οποίες δεν υπάρχουν ή απουσιάζουν οι Δ/ντές, από
01-09-2021 έως την ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών και όχι μετά τη λήξη του Σχολικού Έτους
31-8-2022: Προβολή αρχείου

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Leave a Comment