Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (65η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

Αναφέρεται ΦΕΚ 4919Β/2021 που είναι αναρτημένο ήδη στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Φθιώτιδας.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Leave a Comment