Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινάει η 3η Επιμορφωτική Περίοδος του  προγράμματος «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων» (MIS 5092064) που υλοποιείται μέσω του «ΟΠΣ επιμόρφωσης» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα και απευθύνεται σε εν ενεργεία μόνιμους και αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Υποβολή αιτήσεων από 05/11/21και ώρα 13:00 έως 19/11/21 και ώρα 13:00
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Η διαδικασία υποβολής αίτησης αποτελείται από τρία στάδια:
α) Εγγραφή και είσοδο στο μητρώο του ΙΕΠ,
https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php
β) Συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων (Μενού Portfolio → Καρτέλα «Προσωπικά Στοιχεία»)
γ) Από το μενού Αιτήσεις επιλέγουμε την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης → Συμπλήρωση απογραφικού δελτίου εισόδου (το οποίο βρίσκεται μαζί με στην αίτηση) → Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης.
Προσοχή: Παράλειψη ενός σταδίου σημαίνει μη συμμετοχή στο πρόγραμμα.
Έναρξη 3ης Επιμορφωτικής Περιόδου: 24/11/21 και ώρα 13:00 (δεν θα υπάρξει άλλη ανακοίνωση ή ειδοποίηση. Όσοι θα έχουν εγγραφεί θα μπορούν από την 24/11/21 στις 13:00 να συνδεθούν ΜΟΝΟ με τους κωδικούς του TAXIS στη διεύθυνση https://elearning.iep.edu.gr/study/enrol/index.php?id=510 για να ξεκινήσουν το πρόγραμμα).
Διάρκεια της 3ης Επιμορφωτικής Περιόδου:
από 24/11/21 και ώρα 13:00 έως 20/01/22
Οι βεβαιώσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση της 3ης επιμορφωτικής περιόδου του προγράμματος θα είναι διαθέσιμες στο μητρώο του ΙΕΠ από την Τετάρτη 02/02/22.

iep-2021-11-04_Ανακοίνωση_3ηςΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_τελικό

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_3ης_επιμορφωτικής_περιόδου_της_Επιμόρφωσης_στις_Δεξιότητες_μέσω_Εργαστηρίων

ΣΠΡΑΞΗ : «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΩ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ»
ΚΩΔ.ΟΠΣ 5092064
ΜΟΝΑΔΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ & ΑΕΙΦΟΡΙΑ»
Συντονιστής: Ε. Σταμούλης
Τηλ.: 2131335552
Email: estamoulis@iep.edu.gr

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε