Ολυμπιάδα Γνώσης επί Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με Πρόσκληση Συμμετοχής σε Ολυμπιάδα Γνώσης επί Φυσικών και
Τεχνολογικών Κινδύνων, υπό την αιγίδα της Συμφωνίας EUR-OPA του Συμβουλίου της
Ευρώπης
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 7093/04-11-2021 ΥΣ της Δ/νσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του
Υ.ΠΑΙ.Θ.
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα
9.00 (GMT) θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή Ολυμπιάδα Γνώσης επί Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων
με θέμα «Καλύτερη γνώση έναντι των καταστροφών» υπό την αιγίδα της Ανοιχτής Μερικής Συμφωνίας
για την Αντιμετώπιση Μεγάλων Καταστροφών του Συμβουλίου της Ευρώπης (EUR-OPA) Στόχος της Ολυμπιάδας είναι η προώθηση της γνώσης στον τομέα των κινδύνων, καθώς και των σχετικών
προληπτικών μέτρων. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες ηλικίας 11 έως 16 ετών στο σύνολο
των 24 κρατών-μελών της Συμφωνίας, ενώ θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος BeSafeNet
της ως άνω Συμφωνίας, με ηλεκτρονική συμμετοχή μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 8.30 π.μ.
(GMT) μέσω της ιστοσελίδας http://www.besafenet.net/ .
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον εν λόγω
διαγωνισμό υπάρχουν στην ανωτέρω ιστοσελίδα.
Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και δεν συνεπάγεται
καμία οικονομική επιβάρυνση για τους ίδιους/τις ίδιες ή τη σχολική μονάδα. Τέλος, επισημαίνεται ότι για τη
συμμετοχή των μαθητών/τριών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων τους.
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία αρμοδιότητάς σας.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Leave a Comment