Ενημέρωση προσληφθέντων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας για τη διαδικασία τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Φθιώτιδας

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Από την ανωτέρω διαδικασία εξαιρούνται οι προσληφθέντες στο Μουσικό Σχολείο  Λαμίας οι οποίοι οφείλουν να  οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία απευθείας στο Μουσικό Σχολείο από την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022 έως και την Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022.

Οι προσλαμβανόμενοι Γενικής Παιδείας οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022 έως και την Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022.

Δικαιολογητικά απαραίτητα κατά την ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Leave a Comment