Πρόσληψη 2500 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης , ΕΕΠ και ΕΒΠ

Καθορισμός του αριθμού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) προς πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2021-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 (Α΄134).

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Leave a Comment