Τοποθετήσεις αναπληρωτών Γενικής Παιδείας Covid-19

Στον συνημμένο πίνακα, που έχει εξαχθεί από το ΟΠΣΥΔ, εμπεριέχονται οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών τρίμηνης διάρκειας covid-19, Γενικής Παιδείας της Δ/νσής μας σύμφωνα με το λειτουργικό κενό που δήλωσαν οι ίδιοι στο ΟΠΣΥΔ. Το σχολείο τοποθέτησης για όσους συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο σε περισσότερες από μία σχολική μονάδα, είναι το σχολείο με τις περισσότερες ώρες (κελί πίνακα: σχολείο ανάληψης με την ένδειξη ΝΑΙ).

Οι προσληφθέντες αναπληρωτές οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησης στις 18/01/2022 και 19/01/2022 και όχι στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης. 

Σε περίπτωση μη ανάληψης υπηρεσίας οφείλει να αποστείλει στις 18/01/2022 στο mail@dide.fth.sch.gr Υπεύθυνη Δήλωση μη ανάληψης υπηρεσίας προκειμένου η Δ/νση να ενημερώσει το ΟΠΣΥΔ σχετικά.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Leave a Comment