Συνέδριο με τίτλο: Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Διοργάνωση του 7ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία».

Σκοπός του συνεδρίου είναι η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της εκπαιδευτικής, ερευνητικής και πανεπιστημιακής κοινότητας σχετικά με τις σύγχρονες παιδαγωγικές τάσεις και προοπτικές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και ειδικότερα σε μεθοδολογίες και καλές πρακτικές ενσωμάτωσής τους στη διδασκαλία και τη μάθηση.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί δια ζώσης στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών στις 16-18 Σεπτεμβρίου 2022. Ημερομηνία υποβολής πλήρους κειμένου για όλες τις κατηγορίες εργασιών: έως 15 Μαΐου 2022.

Στον ιστότοπο https://www.ocean.upatras.gr/7c/ είναι αναρτημένη όλη η πληροφορία που αφορά τη διοργάνωση.

Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) και από το Εργαστήριο Η/Υ και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΕΗΥΕΤ), του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής

Χρ. Παναγιωτακόπουλος

Καθηγητής Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστήμιο Πατρών

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Leave a Comment