Ενημέρωση για τον τρόπο ανάληψης υπηρεσίας των προσληφθέντων αναπληρωτών Γενικής Παιδείας Covid-19 της ΔΔΕ Φθιώτιδας (Β΄φάσης)

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία απευθείας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης από την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου έως και τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022. Οι εν λόγω αναπληρωτές συνάπτουν συμβάσεις τρίμηνης διάρκειας και θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 111 του ν.4821/2021 (Α΄ 134), όπως ισχύει.
Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Leave a Comment